Domů

Jakého si zvolit poskytovatele Internetu

Než se rozhodnete k volbě poskytovatele internetových nebo jiných služeb, měli by jste si zjistit nebo ověřit následující:

  • Kde poskytovatel sídlí a jaké Vám může účtovat ceny za servisní zásah, pokud se vyskytne problém na Vaší straně. Často platí, z čím větší dálky k Vám servisní technik musí vyjíždět, tím větší je cena za servisní zásah. Z našich zkušeností víme, že velké množství reklamací od účastníků je zaviněno banalitami, typu vytažený nebo vadný konektor RJ45, chybně konfigurován počítač, chybně doma zapojena kabeláž (většinou po rozpojení při malování apod.)
  • Mnoho poskytovatelů i v dnešní době nabízí služby s agregací, a to na různých úrovních. Slůvko agregace znamená sdílení, čili se může stát, že rychlost která je účastníkovi presentována je společná i pro další účastníky. Proto vždy v ceníku poskytovatele hledejte slůvko agregace a chtějte po poskytovateli jeho vysvěltení. Velice důležitý je i poměř agregace, který se uvádí např. 1:50, 1:20.... čím větší poměr je, tím větší pokles rychlosti u účastníká může nastat.
  • Zjistěte si od sousedů reference na daného poskytovatele, a to pokud možno dlouhodobé... Existuje celá řada malých začínajících poskytovatelů, kteří při nabírání nových klientů nabízejí vysoké rychlosti za malé ceny, po čase však nejsou schopni vysoké rychlosti dodržet a garantovat. Proto u poskytovatelů, kteří působí ve Vaši lokalitě již řadu let je předpoklad, že i na dále budou služby poskytovat na podobné úrovni nebo lepší. Současný trend je neustálé zvyšování přenosových rychlosti, buď za stejných nebo nižších paušálních poplatků.
  • Nemalým důvodem k výběru poskytovatele může být i možnost způsobu plateb a osobního kontaktu se zaměstnanci poskytovatele. V síti MEEP.cz nejsou např. účtovány žádné poplatky při platbách v hotovosti na pobočce, a navíc při platbě na celý rok dopředu poskytujeme slevu za jeden celý měsíc!
  • Samozřejmě také vybírejte podle ceny a parametru připojení. Zpravidla, čím více typů služeb Vám poskytovatel nabídne, tím spíše můžete nalést službu, která Vám bude lépe vyhovovat. Dnes je pravidlem, že pro získání připojení zdarma se "musíte" upsat poskytovateli na určitou lhůtu. Proto se dotazujte, zda i po dobu této lhůty, po kterou jste uzavřeli závazek odebírat služby, můžete provádět změny v parametrech služby. U sítě MEEP.cz můžete provést BEZPLATNĚ změnu v parametrech ve službě připojení k internetu, jak nahoru, tak i dolů. Mnoho společnosti toto neumožňuje...