Servisní centrum: +420 608 317 649

Pro veškeré účastníky sítě MEEPu zprovoznili možnost i vzdálené technické pomoci. Tento způsob pomocí funguje na základě aplikace, která umožňuje vzdálený přístup k Vašemu počítači, aniž by technik musel k Vám přijet. Výhodou této pomocí je především rychlost a finanční nenáročnost.

K čemu je využití této služby vhodné

 • vzdálená konfigurace účastnického routeru (změna hesla, konfigurace prostupu přes router)
 • konfigurace a ověření poštovního klienta
 • ověření nedostupnosti některých služeb (web, mail, ftp...)
 • reklamace nedostatečné rychlosti připojení


Stáhnout TeamViewer

Jak služba funguje

 • ze strany účastníka kontaktování servisu MEEPu - zpravidla telefonicky na čísle 608 317 649
 • domluva s technikem MEEPu, kdy bude vzdálená pomoc realizována (den a čas)
 • stažení účastníkem aplikace TeamViewer QuckSupport ze stránek www.meep.cz(nebo odkazem níže)
 • spuštění stažené aplikace účastníkem, kde díky tomu se pak technikovi MEEPu zobrazí v seznamu žádosti o pomoc
 • technik MEEPu ze svého seznamu vybere účastníka, kterému chce vzdáleně pomoci
 • účastník je informován vyskakovacím oknem, že se k jeho PC hodlá připojit technik MEEPu a vzdáleně mu pomoci
 • po potvrzení účastníkem je navázána vzdálena pomoc účastníkovi
 • po vyřešení problému vzdálenou pomoc ukončí účastník nebo technik MEEPu (mohou oboji)