Domů

Hlášení závad s připojením

Před nahlášením závady s připojením prosím nejprve proveďte:

  • zkontrolujte správné zapojení veškerých kabelů včetně ověření, že jsou dostatečně zasunuté a napájecí zdroj zařízení je zapojen v zásuvce.
  • proveďte vypnutí a zapnutí zařízení internetu od napájení (vytažení napájecího adaptéru). Postačuje vypnutí na cca 5-10sekund a následné zapnutí. Po zapnutí vyčkejte přibližně 1-2minuty, než zařízení naběhne. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NA ZAŘÍZENÍCH NEMAČKEJTE TLAČÍTKO RESET! Stiskem tlačítka RESET se zařízení uvádí do továrního nastavení při pořízení a je pak nutná jeho konfigurace místně.
  • v případě, že používáte na Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, mobil...) připojení wifi, zkontrolujte, že nemáte wifi na tomto zařízení vypnuté (např. režim v letadle)

V případě, že výše uvedené nepomůže, kontaktujte prosím náš servis a uveďte tyto údaje:

  • jméno a příjmení, na koho je vedena smlouva připojení
  • adresa místa připojení, kterého se problém týká
  • stručně popsat problém se službou