Domů

Rychlost připojení a jeho měření

Jakou rychlost mám?

Rychlost připojení je závislá na typu tarifu účastníka. Orientační měření lze provést pomocí internetových "měřáků". Ať už použijete k měření jakýkoliv internetový měřák, doporučujeme pro co nejpřesnější výsledek dodržet následující:

 • Neprovádět měření bezprostředně po naběhnutí systému. Je nutno vyčkat, až systém včetně webového prohlížeče kompletně naběhne a systém je již v "klidu". Toto většinou poznáte, že indikace čtení dat z pevného disku signalizováno většinou pomocí LED kontrolky, bliká minimálně.
 • Neprovádět měření, pokud je generována jakákoliv další činnost na počítači - antivirová kontrola, intalace programů, instalace aktualizací, spuštěné programy na pozadí (ICQ, Skype, MSN, Serverové a jiné služby...)
 • Neprovádět měření, pokud jsou z počítače odesílána nebo přijímána data - stahování aktualizací, zapnuté sdílení, stahování dat na pozadí (především P2P a Torrent)
 • Zohlednit rychlost Vašeho připojení - pokud to internetový měřák umožňuje, zvolte pro test přibližnou rychlost Vašeho připojení. Internetové měřáky rychlost připojení většinou ve skutečnosti neměří, ale vypočítavají = měří čas, za jaký Váš počítač stáhne testovací soubor o určité velikosti. Do tohoto času je bohužel započítaná veškerá doba, která proběhla od samotného kliknutí na tlačítko pro spuštění testu i když data ještě nejsou stahována, proto, čím větší rychlost připojení máte, tím je zapotřebí, aby testovací soubor byl větší.
 • U větších rychlostí (na 10Mbps) je zapotřebí používat měřáky, které mají také dostatečnou šířku pásma připojení.
 • Pro testování rychlosti doporučujeme využít následující měřáky: http://rychlost.meep.cz, http://speedtest.cesnet.cz/

Jak již bylo řečeno, veškeré internetové měřáky dovedou měřit rychlost pouze orientačně a to díky jejich metodě měření. Pro přesné zjištění rychosti připojení je nutno použít program, který měří rychlost přímo na síťové kartě Vašeho počítače. Zde jsou pak zaznamenány veškeré data, která do Vašeho počítače přícházení nebo odcházejí. Použít k měření můžete např.:

NetStat Live - http://www.analogx.com/contents/download/Network/nsl/Freeware.htm
Net Activity Diagram (měsíční demoverze zdarma) - http://www.metaproducts.com/NAD.html
a nebo další můžete nalést běžně na internetu, např. zde:
http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/mereni_pripojeni/

DOPORUČUJEME:

http://magazin.stahuj.centrum.cz/kdo-meri-rychlost-pripojeni-k-internetu-nejlepe-2-dil/ 

 

Bezdrátové připojení pomocí Wi-Fi

Existuje několik norem Wi-Fi, které vznikaly postupem času na základě požadavku spotřebitelů. Ty nejzákladnější standardy jsou:

802.11b - rychlost až 11Mbps, v praxi cca 4Mbps
802.11g - rychlost až 54Mbps, v praci cca 8-12Mbps
802.11n - tento standard se dále dělí:

 • MIMO 1x1 - rychlost až 150Mbps, v praxi do 40-50Mbps - tento router poznáte, že má jednu anténku
 • MIMO 2x2 - rychlost až 300Mbps, v praxi do 60-80Mbps - tento router má dvě nebo tři antény
 • MIMO 3x3 - rychlost až 450Mbps, v praxi 60-100Mbps - tento router musí obsahovat minimálně tři antény

U bezdrátového připojení se nedají ani uvedených hodnot výše garantovat a použít na veškeré instalace připojení, a to z důvodu, že rychlost připojení ovlivňuje celá řada podmínek. Veškeré Wi-Fi zařízení pracují ve volném (sdílenem) frekvenčním pásmu, čili tyto sítě jsou navzájem rušeny a ovlivňovány. Pro dosažení vysokých rychlostí je zapotřebí mít dobrou úroveň přijímanéh signálu, čili čím dále nebo přes čím více překážek (zeď, strop, nábytek...) signál musí putovat, tím je cesta signálu obtížnější a je více tlumen a zkreslen. Rychlosti, které jsme uvedli, že je jich možno dosáhnout v praxi, jsou dosažitelné, pokud se pohybujete v místnosti, kde je instalován vysílač (zdroj signálu - WiFi router). Obecně u WiFi sítí platí, že signál se nejlépe šíří plošně = v rámci patra.

Další věcí, na kterou je nutno myslet je, že jednotlivé normy Wi-Fi jsou mezi sebou kompatibilní. Čili, pokud si pořídíte například rychlý Wi-Fi router v normě 802.11n MIMO 2x2, tak i pokud máte starší notebook s integrovanou Wi-Fi např. v normě 802.11b, tak se k tomuto novému routeru připojíte, ale nebudete dosahovat příliš vélkých rychlostí, protože komunikace celkové bude probíhat dle standardu 802.11b, čili s maximální přenosovou rychlosti 4Mbps. U připojení dle normy 802.11n je rovněž zapotřebí, aby podpora dané komunikace byla na obou stranách zařízení na stejné úrovni. Kompatibilita i u standardu 802.11n MIMO 1x1, 2x2 nebo 3x3 je dodržena, vždy je ale komunikace navázána rychlosti zařízení, které splňuje nižší standard.

Rychlost 100Mbps a vyšší

 1. Rychlost přenosu uvedenou ve smlouvě garantujeme po koncový bod naší sítě MEEP.cz, což je konektor/zásuvka RJ45 u Vás v bytě. Za tímto bodem je instalován (připojen) router (kabelový nebo bezdrátový). Propustnost většiny routerů (kabelových či bezdrátových) je kolem 50Mbps, proto nemá smysl většinou testovat rychlost 100Mbps přes tyto zařízení. Rychlosti 100Mbps a větších lze bez problému dosahovat na síti MEEP.cz, v rámci sítě u účastníka je tomu již obtížně. Proto pokud účastík požaduje dosahovat plné rychlosti 100Mbps a více, tak již nedodáváme routery, a připojení realizujeme přímým ukončením datového kabelu v počítači účastníka.
 2. Pro co nejpřesnější měření vysokých rychlostí (především 50Mbps a více) je bezpodmínečně nutné provádět měření pomocí programu, který měří rychlost přípojení přímo na síťové kartě počítače a účastníkem je generován provoz, a to pomocí více souběžných přenosu dat ze zdrojů s dostatečnou datovou šířkou.
 3. Další podmínku, kterou je nutno splnit pro dosahování vysokých rychlostí je mít připojení ukončeno v dostatečně výkoném koncovém zařízení (počítači). Operační systém Windows není stavěn pro dosahování velkých přenosových rychlostí, proto generování nebo získávání velkého množství dat systém velice často vytíží na maximálně možnou úroveň a sytém již nedokáže data zpracovávat větší rychlosti. V případě použití operačního systému na bázi UNIX (Linux, FreeBSD...) je situace podstatně jednodušší, pro dosažení větších rychlostí postačují i "pomalejší" počítače.
 4. Rychlost nad 100Mbps realizujeme již pomocí Gigabitového připojení, čili zde je již bezpodmínečně nutné vlastnictví síťové karty s rozhraním 1000BASE-T. Další podmínkou pro dosažení rychlostí 200Mbps je, aby Gigabitová sítovka ve Vašem počítači byla propojena se sběrnicí základní desky minimálně pomocí rozhraní PCI-Express. Gigabitové síťové karty na sběrnicí PCI i přes to že splňují standard 1000BASE-T dosahují "pouze" rychlosti cca 150Mbps!
  Máme za to, že postupem času bude čím dál obvyklejší poskytování rychlostí i nad 100Mbps, proto jsme se rozhodli nabídnout tarif o této rychlosti do naší nabídky již nyní :).