Domů

Připojení v panelovém domě

Zapojení

Veškeří účastníci sítě MEEP.cz mají v bytě instalován router (wifi nebo kabelový), do kterého je přiveden datový kabel z našeho rozvaděče (kabel je přiveden z chodby domu).

V případě, že máte router značky TP-LINK (které jsou námi standardně dodávány), tak u většiny modelů jsou porty označeny barevně. Vstupní port WAN modře a účastnícké porty žlutě. Přívodní kabel ze sítě MEEP.cz můsí vždy vést do portu s označením WAN (někteří výrobci označují "Internet" nebo "i"). Své koncové zařízení (PC, notebook, VoIP...) si můžete libovolně připojit do portů s označením LAN1 - LAN4 (žlutá barva). Správnost zapojení je na předním panelu indikována rozsvícením LED diody s číslem příslušného portu.
kabelový router

POZOR na vznik smyčky!!! Nesmí dojít k propojení kabelem portů LAN mezi sebou, tzn. např. portu LAN1 s portem LAN2 apod.

Po správném připojení kabeláže k routeru není zapotřebí v routeru provádět žádné nastavení (s výjimkou konfigurace WIFI - zabezpečení, název sítě), protože router je od výroby nastaven, aby si sám automaticky načítal konfiguraci ze sítě poskytovatele pomocí DHCP služby. Tato konfigurace je každému účastnickému routeru zaslána námi (našim DHCP Serverem) na základě MAC adresy WAN portu. MAC adresa se skládá z kombinace čísel 0-9 a znaků A-F ve formátu XX:XX:XX:XX:XX:XX nebo XX-XX-XX-XX-XX-XX. Z tohoto důvodu potřebujeme evidovat MAC adresy veškerých zařízení, které se připojují k naši sítě a mít správnou evidenci, který účastník má připojené které zařízení. V případě, že účastník k naši síti připojí nové zařízení, které nemáme ještě v evidenci, bude o tom automaticky seznám pomocí webové stránky, která se mu zobrazí při pokusu o přístup na libovolný web. Na této stránce budou informace, jak má účastník postupovat dále pro dokončení registrace jeho nového zařízení.

 

Konfigurace koncového zařízení (počítač, notebook...)

Díky instalaci routeru odpadá nutnost konfigurace koncových zařízení (PC, Notebooků...), stačí se pouze připojit kabelem nebo bezdrátově a router provede konfiguraci Vašeho zařízení automaticky (konfigurace pomocí DHCP služby). IP adresa, maska, brána nebo DNS není potřeba vyplňovat.

 

Konfigurace webového prohlížeče

V minulosti (do roku 2009) byla v naši síti pro funkčnost webového prohlížeče zapotřebí konfigurace proxy serveru. V současné době již služby proxy serveru nevyužíváme, proto v konfiguraci prohlížeče není zapotřebí provádět žádné změny v nastavení. Veškeré webové prohlížeče by měly být funkční ve stavu v jakém jsou originál instalovány, viz obrázky konfigurace:

Internet Explorerkonfigurace připojení v Internet Explorer (výchozí nastavení)

Mozila Firefox
konfigurace v Mozilla Firefox (výchozí nastavení)