Domů

IPTV

IPTV je přenos obrazu a zvuku (TV, video, rozhlas) pomocí internetových rozvodů. K jeho příjmu je zapotřebí mít instalovanou přípojku do sítě MEEP.cz, IPTV set-top box a televizor s konektorem HDMI nebo SCART.

Pokud účastník chce využívat pouze IPTV služby, tak je datový kabel ze sítě MEEP.cz přiveden přímo do set-top boxu. V případě, že účastník využívá internetové i IPTV služby, tak je u něj v bytě instalován 5-portový switch se vzdálenou správou, kde je jeden port na switchi určen pro přívodní datový kabel a další porty podle potřeby jsou konfigurovány pro distribuci IPTV signálu nebo přenosu internetu. Do portu určeného pro distribuci internetu je stále možno připojit i router, a to ať kabelový nebo bezdrátový.