GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Abychom Vám mohli poskytovat připojení do naší sítě MEEP.CZ a k internetu, potřebujeme, abyste nám předali Vaše osobní identifikační a kontaktní údaje, které použijeme pro vytvoření a údržbu Vašeho připojení, vystavení dokladů a jejich zaúčtování. Dále od Vás budeme zpracovávat za účelem poskytování Vašeho připojení informace o Vašem tarifu, balíčku, či službách, elektronické adrese koncového zařízení  jeho umístění v síti, a dále informace o provozu Vašeho připojení podle požadavků zákona. Chcete-li podrobnější informace ke zpracování Vašich osobních údajů, podívejte se na informaci ochrana osobních údajů MEEP.CZ s.r.o. nebo ochrana osobních údajů Petr Golasovský.